Весь сайт > Технічний нагляд

Технічний нагляд

Будівельна компанія "КУРС" на прохання замовника будівництва може виступити в ролі технічного нагляду за будівельним процесом.

Види Технічного нагляду

Технічний нагляд за будівництвом здійснюється згідно з вимогами СНиП 12-01-2004 "Організація будівництва" і передбачає наступні види технагляду:

  1. Перевірка наявності у виконавця робіт документів про якість (сертифікатів у встановлених випадках) на застосовувані їм матеріалів, виробів та обладнання, документованих результатів вхідного контролю та лабораторних випробувань, таким чином інженер технагляду здійснює контроль якості будівельних матеріалів.
  2. Контроль дотримання виконавцем робіт правил складування й зберігання застосовуваних матеріалів, виробів і обладнання; при виявленні порушень цих правил представник технагляду може заборонити застосування матеріалів, що неправильно складовані і неправильно зберігаються.
  3. При контролі відповідності виконуваної виконавцем робіт послідовності і складу виконуваних технологічних операцій - технологічної та нормативної документації, що поширюється на дані технологічні операції, технічний нагляд контролює дотримання технологічних режимів, встановлених технологічними картами і регламентами, відповідність показників якості виконання операцій та їх результатів вимогам проектної і технологічної документації, а також розповсюджується на дані технологічні операції нормативної документації.
  4. Технічний нагляд контролює наявність і правильність ведення виконавцем робіт виконавчої технічної документації, у тому числі оцінку достовірності геодезичних виконавчих схем виконаних конструкцій з вибірковим контролем точності положення конструктивних елементів.
  5. Контроль за усуненням дефектів у проектній документації, виявлених у процесі будівництва, документоване повернення дефектної документації проектувальнику, контроль та документоване приймання виправленої документації, передача її виконавцеві робіт.
  6. Контроль виконання виконавцем робіт приписів органів державного нагляду та місцевого самоврядування.
  7. Повідомлення органів державного нагляду про всі випадки аварійного стану на об'єкті будівництва.
  8. Контроль відповідності обсягів і термінів виконання робіт умовам договору і календарним планам будівництва.
  9. Оцінка (спільно з виконавцем робіт) відповідності виконаних робіт, конструкцій, ділянок інженерних мереж, підписання двосторонніх актів, які підтверджують відповідність; контроль за виконанням виконавцем робіт вимоги про неприпустимість виконання наступних робіт до підписання зазначених актів.
  10. Заключна оцінка (спільно з виконавцем робіт) на відповідність закінченого будівництвом об'єкта вимогам законодавства, проектної і нормативної документації.